Карт захиалах
 
Хүсэлтийг илгээж байна.
Шатахууны гэрээ энд дарж татаж авна уу
Албан хүсэлтийн маягт энд дарж татаж авна уу
Нэхэмжлэх энд дарж татаж авна уу
 

Санамж

 • Картын үнэ 2500 төгрөг /НӨАТ-гүй/.
 • Карт авахад авчрах зүйлс:
  • Албан хүсэлт
  • Байгууллагын гэрчилгээний хуулбар
  • Батлагдсан гэрээ
 • Шатахууны карт болон байгууллагын дансаа цэнэглэхдээ гүйлгээний утга хэсэгт зөвхөн картын дугаар болох 13 оронтой тоог оруулна.
 • Хэрэв картаа хаяж үрэгдүүлсэн тухай өөрийн байгууллагын эрх бүхий ажилтанд мэдэгдэж, түүнийг ашиглах боломжгүй болгоогүйгээс гуравдагч этгээд ашигласан тохиолдолд Петровис компани хариуцлага хүлээхгүй.
 
Хүсэлтийг илгээж байна.
 

Санамж

 • Нэгж картын үнэ 2500 төгрөг.
 • Шатахууны картаа хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд дахин картын үнэ төлж сэргээлгэнэ.
 • Петровис шатахууны картын зориулалт нь Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутагт байрлах “Петровис ойл” ХХК-ын охин компани болох Петростар ХХК, НИК ХХК-уудыг шатахуун түгээх станцаас уг картын ашиглан шатахууны төлбөр гүйцэтгэх.
 • Хэрэв та шатахууны картаа хаяж үрэгдүүлсэн, алга болгосон тохиолдолд нэн даруй өөрийн байгууллагын нягтланд хандан картын төлөвийг хаалгаж, гуравдагч этгээд ашиглах боломжгүй болгуулах.
 • Хэрэв картаа хаяж үрэгдүүлсэн тухай өөрийн байгууллагын эрх бүхий ажилтанд мэдэгдэж, түүнийг ашиглах боломжгүй болгоогүйгээс гуравдагч этгээд ашигласан тохиолдолд Петровис компани хариуцлага хүлээхгүй.
 • Шатахууны карт болон байгууллагын дансаа цэнэглэхдээ гүйлгээний утга хэсэгт зөвхөн картын дугаар болох 13 оронтой тоог оруулна.
 

 
© 2021 ПЕТРО СТАР XXК.
Карт цэнэглэх данс Голомт Банк - 8115100989 ХХБанк - 429000747 Хаан Банк - 5038058532 Хас Банк ‎‎‎- 5002009938 Төрийн банк - 343100204768