Petrovis
MN  |   | 

Шинэ хэрэглэгч

Хүсэлтийг илгээж байна.
Санамж:
 • Картын үнэ 2860 төгрөг /НӨАТ-тэй/.
 • Карт авахад авчрах зүйлс:
  • Албан хүсэлт
  • Байгууллагын гэрчилгээний хуулбар
  • Батлагдсан гэрээ
 • Шатахууны карт болон байгууллагын дансаа цэнэглэхдээ гүйлгээний утга хэсэгт зөвхөн картын дугаар болох 13 оронтой тоог оруулна.
 • Хэрэв картаа хаяж үрэгдүүлсэн тухай өөрийн байгууллагын эрх бүхий ажилтанд мэдэгдэж, түүнийг ашиглах боломжгүй болгоогүйгээс гуравдагч этгээд ашигласан тохиолдолд Петровис компани хариуцлага хүлээхгүй.
Шатахууны гэрээ энд дарж татаж авна уу
Албан хүсэлтийн маягт энд дарж татаж авна уу
Нэхэмжлэх энд дарж татаж авна уу

Бүртгэлтэй хэрэглэгч

Хүсэлтийг илгээж байна.
Санамж:
 • Нэгж картын үнэ 2860 төгрөг /НӨАТ-тэй/.
 • Шатахууны картаа хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд дахин картын үнэ төлж сэргээлгэнэ.
 • Петровис шатахууны картын зориулалт нь Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутагт байрлах “Петровис ойл” ХХК-ын охин компани болох Петростар ХХК, НИК ХХК-уудыг шатахуун түгээх станцаас уг картын ашиглан шатахууны төлбөр гүйцэтгэх.
 • Хэрэв та шатахууны картаа хаяж үрэгдүүлсэн, алга болгосон тохиолдолд нэн даруй өөрийн байгууллагын нягтланд хандан картын төлөвийг хаалгаж, гуравдагч этгээд ашиглах боломжгүй болгуулах.
 • Хэрэв картаа хаяж үрэгдүүлсэн тухай өөрийн байгууллагын эрх бүхий ажилтанд мэдэгдэж, түүнийг ашиглах боломжгүй болгоогүйгээс гуравдагч этгээд ашигласан тохиолдолд Петровис компани хариуцлага хүлээхгүй.
 • Шатахууны карт болон байгууллагын дансаа цэнэглэхдээ гүйлгээний утга хэсэгт зөвхөн картын дугаар болох 13 оронтой тоог оруулна.